VT WeightLoss - шаблон joomla Книги
streda, 19 November 2014 02:00

Naši spolupracovníci

Napísal(a) 

Škola liečebného hladovania a regeneračnej diety ( Škola LHRD)

vznikla ako dôsledok podnetov a  potrieb nás všetkých, chorých aj zdravých, ktorí sa chceme liečiť inak ako medikamentózne ( t.j.liekmi ),ktorí chceme preventívne predchádzať vzniku chorôb, alebo si chorobné stavy liečiť či zmierňovať .

RNDr. Jozef Valuch, CSc., odborný garant  a metodik

 • vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor biochémia,  obhájil doktorát a kandidátsku prácu z oblasti biologických vied; pracuje ako toxikológ na Súdnom lekárstve v Bratislave
 • je certikovaným výživovým poradcom a absolventom kurzu “ Liečebné hladovanie”, Rusko 2012
 • od roku 2010 je  každoročne pozývaný do Moskvy na “ Všeruský kongres dietológov “ s medzinárodnou účasťou,kde sa aktívne zapája svojimi odbornými prednáškami, ktorých predmetom sú vlastné skúsenosti z dlhodobého hladovania (30-50 dní, pije sa len voda), podložené vlastnými výskumnými výsledkami biochemických,hematologických, imunologických parametrov a onkomarkerov, meraných v období liečebného hladovania aj regeneračnej diety
 • od r. 2014 zahájil po Slovensku sériu prednášok o liečebnom hladovaní a regeneračnej diéte, s cieľom oboznámiť verejnosť s touto netradičnou a veľmi účinnou metódou liečenia
 • v septembri 2014 sa uskutočnil, pod jeho metodickým a odborným vedením, prvý dvojtýždňový kurz Školy liečebného hladovania a regenerečnej diety (s 11 dňovým hladovaním), v Trenčianskych Tepliciach, ktorého sa zúčastnilo 13 účastníkov.

Dôvodom naštartovania záujmu o  túto metódu liečby,  bola diagnóza, karcinóm obličky, zistená náhodne v r.2009; život nadobudol iný rozmer, priority sa upravili, celý spôsob života a stravovania sa zmenil. Prvým rozhodujúcim a odvážnym krokom, vtedy  “ do neznáma”, bola prvá dlhodobá hladovka, v trvaní 45 dní (po dôkladnej teoretickej príprave a absolvovaní niekoľkých 1-3 dňových hladoviek). Odvtedy každoročne, aj na základe doporučenia ruských odborníkov na hladovanie (praktizované v Rusku od r. 1950), absolvuje každoročne jednu dlhodobú hladovku a týždenne 36-hodinové hladovanie. Od roku 2009-2014 absolvoval dlhodobé hladovania (45-50-40-30-36-43dní ) a od r.2015 absolvuje strednodobé hladovania (11-21 dní). 

JUDr. Dagmar Valuchová, manažér


 • vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave, 1981,  rigorózna skúška, 1982
 • od r. 1993 vykonáva advokátsku prax, špecializácia pozemkové právo
 • organizačne zabezpečuje kurzy Školy LHRD  a prednáškovú činnosť
 • je správcom webovej stránky
 • od r. 2010 praktizuje 24-hodinové týždňové hladovanie,  je absolventom 1. kurzu Školy LHRD s 11- dňovým hladovaním, 2014

 

Spolupracujuci lekárI : 

MUDr. Gabriel Petrovics

MUDr. Jela Maliariková

MUDr. Jana Buranská

 • vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského , 1994
 • atestácia prvého stupňa z anestéziológie a intenzívnej medicíny, 1997
 • atestácia druhého stupňa z anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2001
 • pracovala  na ARO v Úrazovej nemocnici v Brne , 2003 - 2004
 • v súčasnosti  pracuje vo  FN Nitra na KAIM
 • záujmy :  venuje sa joge, behu, zdravej výžive
 • absolvent 1.a 2. Kurzu Školy liečebného hladovania a regeneračnej diety, 09/2014,05/2015